Kerkdiensten

Iedere zondag ontmoeten wij elkaar rondom het Woord van God. De tijden van de erediensten zijn voor de morgendienst 09.30 uur en voor de middagdienst 16.00 uur. De tijden van de middagdienst kunnen verschillen wanneer er een gastpredikant is. Om zeker te zijn van de juiste tijden verwijzen wij u door naar onze homepage waar u alle aankomende diensten kunt vinden.

Erediensten
Iedere zondag worden er twee kerkdiensten gehouden in ons kerkgebouw. U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen. Tijdens de erediensten dragen de vrouwen een hoed.

Aanvang morgendienst: 09.30 uur.
Aanvang middagdienst: 16.00 uur (deze tijd kan variëren, raadpleeg het overzicht van de aankomende diensten).

Collecte
Tijdens de eredienst wordt er gecollecteerd voor diaconie en kerk. Bij de uitgang is het mogelijk om uw gift te geven voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Ongeveer twee keer in de maand is er tijdens de tussenzang een extra collecte, deze collecte is bestemd voor een goed doel.

Oppas
Tijdens de morgendienst en middagdienst is er oppas voor de kleinste kinderen. Wanneer de middagdienst later dan 16.30 uur begint is er tijdens de middagdienst geen oppas.

Orde van dienst

 1. Inleidend orgelspel
 2. Stil gebed nadat kerkenraad (en predikant) zijn binnengekomen.
  (Sommige mannen gaan daarbij staan)
 3. Wanneer er een dominee voorgaat: Votum en groet
  De predikant legt de zegen van God op de gemeente en groet de gemeente in de naam van God.
 4. Samenzang, openingspalm
 5. Ochtenddienst: lezen van de Wet van God
  Middagdienst: Lezen van de Geloofsbelijdenis (De twaalf artikelen des geloofs)
 6. Schriftlezing
  Er wordt een gedeelte uit de Bijbel voorgelezen door de dienstdoende diaken of ouderling.
 7. Gebed
  De ouderling of predikant bidt namens de gemeente tot God. Bijzondere zorgen van gemeenteleden worden aan de Heere God voorgedragen en wordt een zegen over de kerkdienst gevraagd.
 8. Samenzang, collectezang
  Er worden enkele coupletten van een Psalm gezongen. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. 
 9. Preek
  De predikant legt een gedeelte van het Woord van God uit in de prediking en past dit toe aan de luisteraars om het te overdenken en zich te bezinnen.
 10. Samenzang, tussenzang
  De preek wordt afgewisseld met het zingen van een Psalm.
 11. Dankgebed
  Namens de gemeente dankt de ouderling of predikant de Heere God voor de dienst
 12. Mededelingen
 13. Samenzang, slotzang
 14. 14. De predikant legt de zegen van God op de gemeente. De ouderling spreekt de Zegenbede (ofwel de bede uit de Avondzang) uit:
  O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’;
  O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
  O Geest, zend Uwen troost ons neer;
  Drieënig God, U zij al d’ eer.
 15. Uitleidend orgelspel